Addresse

Sjølundvegen 6
Tromsø


Email
(Sikkerhetskryptert)

lege@stamcellehuset.no


Telefon

402 38 88

Telefontid kl. 10-18

Stamcelleklinikken

Stamcellehuset Ortopediske Klinikk AS hovedkontor er i Tromsø -
Sjølundvegen 6

Klinikken er utstyrt med medisinske instrumenter fra Arthrex.

Arthrex ble grunnlagt i München, Tyskland i 1981. Nå har de hovedkontor i München og produserer mesteparten av utstyret ved sitt hovedkvarter i USA.

Arthrex er et globalt medisinsk selskap som fokuserer på utviklingen av medisinsk teknologi og utdanning innen ortopedi. De utviklet over 1000 ortopediske instrumenter og kirurgiske prosedyrer, som anvendes av de fremste klinikkene over hele verden.

I vår virksomhet ønsker vi å ha et positivt møte med alle pasienter. Vi legger vekt på god tilgjengelighet, også på telefon. Våre pasienter skal oppleve at de er velkommen med sine henvendelser.

Vi ønsker å ha spesiell omtanke for pasienter med spesielle behov, både med hensyn til fysisk tilgjengelighet for bevegelseshemmede, og med tanke på grupper med lav status og store og sammensatte problemer som psykiske lidelser og rusavhengighet.

Alle våre leger er medlemmer av Den norske legeforeningen.