Dr. Thabit Numan

Overlege - Ortopedisk spesialist.

Dr. Thabit Numan har over 25 år erfaring innen medisinsk behandling av pasienter med slitasje i muskler, sener og ledd.

Han har i flere år jobbet som overlege, hvor han har fokusert på protesekirurgi, smertelindring, og brudd.

IMG_20190610_115302.jpg
IMG_20190610_120331.jpg

Dr. Anmar Numan

Dr. Anmar Numan jobber til daglig som kirurg og tar samtidig en doktorgrad - PhD i transplantasjonkirurgi.

Dr. Anmar Numan har erfaring fra generell kirurgi, ortopedi, traumatologi og plastikkirurgi.

Han har særlig interesse for forskning, og forsker selv på rekonstruktiv kirurgi.


 

STAMCELLEHUSET ORTOPEDISKE KLINIKK AS

I vår virksomhet ønsker vi å ha et positivt møte med alle pasienter. Vi legger vekt på god tilgjengelighet, også på telefon; +47 4023 88 88. Våre pasienter skal alle oppleve at de er velkommen med sine henvendelser.

Vi ønsker å ha spesiell omtanke for pasienter med spesielle behov, både med hensyn til fysisk tilgjengelighet for bevegelseshemmede, og med tanke på grupper med lav status og store og sammensatte problemer som psykiske lidelser og rusavhengighet.

Alle våre leger er medlemmer av Den norske legeforeningen.

Hilsen Stamcellehuset Ortopediske Klinikk AS.

Addresse

Sjølundvegen 6

Tromsø - 9016

Email

lege@stamcellehuset.no


Telefon

402 38 888

Telefontid kl. 10-18