STAMCELLEHUSET
Landingpage.jpeg
 
 
 
 

Bruk dine egne stamceller til å behandle artrose, smerte og betennelse.

stamcelle.jpg

Stamcellehuset anser enhver skade som unik og mener at behandlingen også må reflektere dette.

Våre leger behandler artrose, slitasje, senebetennelser, og andre smertefulle muskel-skjelett lidelser.

Stamcellehuset stamcelle

Vi anvender pasientens egne stamceller som effektiv og trygg behandling mot disse tilstandene.

For å oppnå det beste resultatet er det ekstremt viktig å forstå hver enkelt pasients unike plager og behov.

Vi tar oss derfor alltid tid til å høre pasientens historie, og finne den beste behandlingen.

Økt bevegelighet og redusert smerte i vonde ledd

Pasienter rapporterer ofte stor grad av forbedring etter behandlingen. Det starter med en betydelig reduksjon av smerte, etterfulgt av gradvis økning og forbedring av leddets bevegelighet.

Stamcellebehandling har ved flere tilfeller ført til at pasienter har unngått protese og andre store kirurgiske inngrep i skulder, hofte og kne. Omfattende forskning viser at stamceller har evne til å danne ny brusk, øke kvaliteten på skadet brusk og dempe betennelse / slitasjegikt i ledd. For pasienten er dette alltid fantastiske nyheter.

Våre leger vil etter en konsultasjon vurdere hva som er den optimale behandlingen for deg og din konkrete lidelse.

 
Stamcellebehandling krever kun lokal bedøvelse, og anses som en svært trygg medisinsk behandling

Løper+etter+stamcellebehandling.jpg

Konsultasjon med våre leger

Første steget er å ta kontakt for å avtale en konsultasjon med en av våre leger. Vi gjør en grundig undersøkelse og vurdering plagene.

Grundig konsultasjon er viktig for å forstå skadens natur, og legge de riktige forutsetningene for en eventuell videre behandling.

Behandlingene for ledd- og seneskader ved Stamcellehuset tar sikte på å forbedre funksjon og redusere smerte i pasientens liv.


Springende stamcellehuset

Stamcellebehandling

Når kroppen sender stamceller til en skade, starter en naturlig effekt som skaper et godt miljø for at skaden skal leges.

Ved å injisere pasientens egne stamceller i det syke leddet tilfører vi celler som demper betennelsen og reparerer skadet vev.

Dette bidrar til at smerten og hevelsen kan bli betydelig mindre, i visse tilfeller helt fraværende.

Resultatet er større funksjon, mindre stivhet, og økt evne til å utføre aktiviteter som tidligere var for smertefulle.


albue artrose.jpg

Artrose

Slitasjegikt eller artrose er en revmatisk leddsykdom. Artrose rammer alle ledd som utsettes for langvarig belastning. Artrose kommer av at brusken i ledd slites bort.

Plagene som kommer av lidelsen er ofte en årsak til en redusert livskvalitet med kroniske smerter og funksjonsnedsettelse. I noen tilfeller kan sykdommen føre til uførhet og isolasjon, særlig hos eldre.

Artrose forekommer i alle typer ledd, men rammer særlig knær, hofter, fingre og skulderledd.

Det som skjer er at den glatte brusken i leddet slites bort etter et langt liv, eller ved langvarig belastning eller skade.
Stamceller har den unike egenskapen til å lage ny brusk og øke kvaliteten av skadet brusk. Ved å injisere stamceller i ledd, og forbedre brusken, behandler våre leger direkte årsaken til plagene som kommer av artrose.

Stamcellebehandling av slitasjegikt (artrose) har ved internasjonale kliniske studier vist at 80 % av pasienter opplever en reduksjon av smerter etter én behandling med stamceller. Flere studier har også vist at stamcellebehandling fører til direkte nydannelse og regenerasjon av bruskceller i leddet.


Stamceller fra fettvev og vekstfaktorer fra blod reparer skader

stamcellehuset+stamcellebehandling+stamceller
Menneskekroppen har egne lager av stamceller
 

Stamcellebehandling utføres ved å oppnå høye konsentrasjoner av multipotente stamceller fra pasientens fettvev og vekstfaktorer fra pasientens blod. Disse stamcellene har egenskapen til å bli til mange ulike typer celler, som f.eks. bruskceller i ledd og bindevevscelle i sener.

stamceller stamcellehuset.jpg

Over halvparten av oss opplever smerter forbundet med betennelser i ledd og sener.

Mange ender da opp med betennelsesdempende tabletter fra fastlegen, eller kortisonsprøyter. Dette er kun kortsiktige løsninger.

  • De behandler symptomene.

Våre leger fokuserer på roten til sykdommen. Stamcellebehandling har overlegne egenskaper i forhold til betennelsesdempende tabletter og kortison-injeksjoner, og gir lengre varighet av smertelindring.

  • Vi behandler sykdommen.

Vårt fokus er å tilpass behandlingen til deg, og dine utfordringer. Etter behandlingen følger vi alle våre pasienter opp ved vår poliklinikk for fortløpende vurdering av behandlingens effekt og videre behov.

Stamcellebehandling demper betennelsesprosessen

Bilde: Stamceller og inflammasjon.

Bilde: Stamceller og inflammasjon.

Stamcellene som finnes i fettvevet kan bli til ny brusk og stimulerer til reparasjon av skadet brusk.

I tillegg fremmer blodplater fra dannelsen av kollagen som er viktig for leging av seneskader og senebetennelser. Dette gjør at skaden har de riktige forutsetninger for regenerasjon.

Stamcellebehandlingen demper betennelsesprosessen i leddet slik at pasienter ofte rapporterer en varig smertelindring, og økt funksjon i leddet.

Internasjonale studier understreker at stamceller isolert fra fettvev, og behandling med eget blod er en trygg, og effektiv behandling for å redusere smerter, og øke funksjonen til pasienter rammet av artrose.

Dette gjør behandlingene til et svært godt alternativ til risikofylte operasjoner som oftere innebærer komplikasjoner. Det anvendes heller ingen kunstige tilsetningsstoffer.

Vi tilbyr flere former for stamcellebehandling. Våre leger vil etter konsultasjon vurdere hva som er den optimale behandlingen for ditt konkrete tilfelle.