Hva er artrose?

 

Artrose (slitasjegikt, osteoartrose) er en leddsykdom, hvor leddbrusken blir slitt. Samtidig sees fortykkelse av leddkapselen og av den tilstøtende knokkel.

Artrose i kne

Hvordan utvikler artrose seg over tid?

Sykdommen forverres gradvis. I starten opplever man smerter når man bruker leddet, senere også i hvile. Bevegeligheten blir også nedsatt. Leddene som særlig blir angrepet er fingrenes ytter- og mellomledd, tommelfingerens rotledd, stortåa, kne- og hofteledd samt nakke- og lendevirvlenes ledd. Hos mange skjer forverringen langsomt, men det kan ende med at smertene blir så alvorlige at man er trenger operasjon som f.eks. at det settes inn et kunstig ledd (protese).

Oppstår i alle ledd

Artrose kan oppstå i alle ledd, men forekommer vanligvis i knærne, hoftene, skuldrene og hendene - inkludert fingrene.

Vanlige symptomer til artrose

 
Symptomer til artrose symptomer

Symptomene på artrose er hovedsakelig stivhet i ledd, begrenset bevegelse, smerter som blir verre ved belasting, muskelsvakhet, samt en knasende følelse i leddet. Tilstanden kan medføre betydelig reduksjon i livskvalitet som følge av begrenset evne til bevegelse og aktivitet.

Hvem får artrose?

Artrose er den vanligste leddlidelsen i Norge, og fører til leddplager hos omtrent 50% av den norske befolkningen i løpet av livet.

Når knærne blir knirkete og vonde med alderen skyldes det at nedslitt brusk - bindevevet som hjelper leddene til å bevege seg jevnt - ikke regenereres.

Særlig utsatt er ledd som har vært utsatt for skader eller belastninger tidligere, f.eks. korsbåndsskader eller meniskskader i kneet hos fotballspillere og ankelskader hos dansere. I disse tilfellene kan sykdommen opptre allerede i ung alder. Det er da spesielt viktig å forstå alvorligheten, og handle så tidlig som mulig for å oppnå best mulig prognose.

Hvordan får man artrose?

Grunnen til at så mange får artrose er usikker, men det anses ofte som et resultat av flere degenerative faktorer.

  1. Feilbelastning av leddet over lang tid.

  2. Overbelastning over lang tid.

  3. Inaktivitet.

  4. Alkohol.

  5. Arvelige faktorer.

  6. Lite søvn.

  7. Mangel av hydrering over lang tid.

  8. Overvekt

Behandling av Artrose

Artrose innebærer ulik mengde av slitasje i leddet, og resulterer i destruksjon av brusken. Brusken blir gradvis slitt ned, og etter flere år kan brusken slites helt bort.

Behandling av artrose på et tidlig stadium øker forutsetningene for et godt resultat. Det er derfor viktig å bli diagnostisert tidlig og få riktig behandling for å kunne forebygge videre utvikling av slitasje og skade på brusken.

Trening er viktig for å forebygge artrose.

Trening av musklene og leddbevegeligheten er viktig. Utover dette må man unngå overvekt ved artrose i hofteledd og kne. Ved smerter og besvær ved dagligdagse aktiviteter, kan det være en stor hjelp med en avlastende bandasje, støtabsorberende innlegg og forskjellige hjelpemidler som toalettforhøyer, strømpepåtaker og en stokk.

Medisinsk behandling av artrose:

Lenge har det vært veldig få behandlingstyper for artrose.

Protese - Utskifting av leddet med kunstig ledd. Svært risikofylt, men hjelper mange. Kan være stor risiko for død, og lammelse dersom pasienten er eldre.

Kortison (binyrebarkhormon) - Ved sterke smerter og plager ved bevegelse av ledd vil noen bli tilbydd injeksjoner med kortison. Denne behandlingen demper symptomene i en kort periode, men er også ugunstig da den kan hemme tilhelingen av bruskskader.

NSAID betennelsesdempende tabletter, kan skrives ut av fastlegen. Forskning viser middels kortsiktig effekt.

Glukosamin har vært anvendt som smertestillende middel ved artrose, men det har i undersøkelser ikke vært mulig å påvise noen relevant effekt på smerter, funksjon eller fremtidig ødeleggelse av ledd.

Stamcellebehandling av artrose-

J. Michalek, og hans gruppe gjennomførte en av de største internasjonale studiene på bruk av stamceller fra fett mot artrose. De behandlet 1128 pasienter og totalt 1856 ledd. 

Pasientene hadde alt fra mild til alvorlig grad av artrose og 503 av de ventet på protese. Etter en behandling med stamceller fra fettvev valgte mer enn 99% av de proteseaktuelle pasientene å avstå fra protesekirurgi! Allerede 3 måneder etter behandlingen opplevde over 80% mer enn en halvering av sine smerter og plager. Dette tallet økte jo lengere tid det gikk og studien bemerket at pasientene kunne merke bedring i sine plager opptil 24 mnd etter injeksjonen.

Samme studie viste også at mange av pasientene fikk økning i brusktykkelsen som tegn på at brusken har blitt regenerert!

Kortsiktige og langvarige løsninger

Over halvparten av oss opplever smerter forbundet med artrose i løpet av livet. Mange ender da opp med betennelsesdempende tabletter (NSAID) fra fastlegen, eller kortisonsprøyter. Dette er kun kortsiktige løsninger og behandler kun symptomene og ikke sykdommen.

Våre behandlinger fokuserer på roten til sykdommen. De har overlegne egenskaper i forhold til betennelsesdempende tabletter og kortisoninjeksjoner, og gir lengre varighet av smertelindring. Behandlingene våre behandler selve sykdommen.

Vi tilpasser behandlingen deg og dine plager. Etter behandlingen følger vi alle våre pasienter opp ved vår poliklinikk for fortløpende vurdering av behandlingens effekt og dine behov.

Dersom du har smerter i ledd oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss ved Stamcellehuset. I mange tilfeller kan du unngå risikofylte operasjoner.

Våre spesialister i ortopedi vil diagnostisere og evaluere skaden din i detalj, og sammen med deg strukturere en behandlingsplan for deg og din hverdag

Numan Thabit1 Comment