Forebygging av kroppens betennelser (Tendinitt / Tendinose)

FOREBYGGING AV KROPPENS BETENNELSER

skulder.jpg
 

Senebetennelser

Senebetennelse (tendinitt) er en betennelse eller irritasjon som gjør at området som er rammet blir hovent, varmt og smertefullt.

Betennelser er kroppens beskyttelse, og reaksjon til en skade. Kroppen starter betennelsesprosessene for reparere skader som oppstår i kroppen, for eksempel en infeksjon.

Ved overbelastning kan det oppstå skader på sener. Disse kan ofte oppstå plasser hvor de har vansker med å leges. Dermed kan det resultere i kroniske senebetennelser.

“Flammer på innsiden”

Inflammasjon (betennelse) betyr ”sette fyr på”. Det er en god beskrivelse av den varme, røde hevelse som er typisk for et betent område med tilhørende smerte og nedsatt bevegelighet.

blodcelle.jpg

Det er også vanlig at huden blir rød og at man føler at det er nedsatt bevegelighet i leddet. I begynnelsen vil man ofte kjenne symptomene under aktivitet, men hvis betennelsen får utvikle seg vil man også kjenne det når man hviler.

Selv om alle sener kan rammes er det vanligst å få senebetennelse i skuldre, albue, kne, hæl eller håndledd.

En senebetennelse kan skyldes en akutt skade, men det er mest sannsynlig at den skyldes repetisjon av visse bevegelser over tid. Folk flest får slike plager fordi jobben eller hobbyer involverer bevegelser som gjentas om og om igjen. Uheldige arbeidsstillinger, kronisk feilbelastning, overbelastning og hard påkjenning er andre risikofaktorer.

Behandling av senebetennelse

Internasjonale studier viser at stamcellebehandling har bedre betennelsesdempende effekt enn tabletter og kortison, og kan gi lengre varighet av smertelindring samtidig som at dannelsen av ny kollagen blir fremmet og ikke hemmet.

stamcelle.jpg

Man skiller i dag mellom to hovedgrupper av seneskader:

Tendinose: Betegnelse på en kronisk tendinopati som hovedsakelig kjennetegnes av degenerative seneforandringer

Tendinitt : Betegnelse på akutt senebetennelse som kjennetegnes av inflammatoriske seneskader

Tendinose eller tendinitt?

Mer nøyaktige begreper er viktig for effektiv behandling

Korrekt diagnose er viktig for effektiv behandling. Det er derfor svært viktig å skille mellom kroniske og akutte seneskader, spesielt når det gjelder den inflammatoriske komponenten (betennelse)

Tendinose, også kalt kronisk tendinitt, kronisk senebetennelse, kronisk tendinopati eller kronisk seneskade, er en skade på en sene på cellenivå.

Akillessenebetennelse

Akillessenebetennelse eller akillestendinitt forekommer ofte hos utrente personer som begynner å trene for mye/intensivt, og hos trente utøvere som bytter underlag/skotype eller trener mye i kaldt vær.

 3d Illustration of Male foot with ankle pain

Løping på mykt underlag (sand) og bakkeløping kan også utløse plagene. En for brå overgang fra langkjøring til intervalltrening kan også føre til akillesproblemer.

De fleste som har problemer med akillessenen har «for kort» leggmuskulatur, utilstrekkelig tøying kan derfor bidra til AB.

Symptomer på akillessenebetennelse:

- stivhet i senen, spesielt om morgenen

- smerte ved trykk mot senen

- smerter ved belastning av hælen

- hevelse omkring hælen 


Tennisalbue

Tennisalbue er ofte et resultat av repetitiv bevegelse og overbelastning i håndledd og albue over lengre tid.  Tennisalbue kan forekomme ved overbelastning i idretter som tennis og squash, men også som følge av langvarig og intensiv PC-bruk, eller belastende og repetitive bevegelser i håndverkeryrker.

SYMPTOMER TENNISALBUE:

Pasienten har ofte en skarp smerte på utsiden av albuen som kan stråle ned på baksiden av underarmen og ut i fingrene. Man kan bli nummen i samme område samt kjenne seg stivere i muskulaturen som er involvert. Albuen er også svært øm ved berøring rundt senefestet.

Golfalbue / Tennisalbue - Epikondylitt

Epikondylitt forekommer i to utgaver og kalles både tennisalbue eller golfalbue.

Årsaken til tendinitt / Tendinopati

Smerter i fremre del av kneleddet som følge av overbelastning av senefestene på kneskålen. Utløses særlig av idretter med mye hopping. Årsaken er en irritasjon eller betennelse i senefestene til den store lårmuskelen.

Tendinopati betyr at noe er galt med senen, ofte er det en senebetennelse. Patellar tendinopati betyr irritasjon eller betennelse i denne senen. Dette kalles også hopperkne eller "Jumper's knee", fordi senen belastes og plagene utløses spesielt ved brå knestrekk - som i satsen ved hopping. Knesmerten kan være lokalisert til nedre eller øvre kant av kneskålen, eller ved senefestet på leggbeinet.

Hos barn og ungdom kalles patellar tendinopati Sinding Larsens sykdom. Irritasjon og betennelse ved patellarsenens feste på leggbenet, Schlatters sykdom, er en annen vanlig tilstand hos ungdom i vekst, og har samme utløsende årsaker som patellar tendinopati og Sinding Larsens sykdom.

 

Hælen - Plantar fasciit

Plantar fasciitt (plantar hælsmerte) er hælsmerter som stråler fremover foten. Dette er en betennelse i fotsålens seneplate der den fester seg til hælbenet. Tilstanden gir smerter når du tråkker ned på hælen.

Rotator-cuffen i skulderen - Infraspinatus tendinitt

shoulder.png

Senebetennelse i skulderen

Infraspinatussenen er en del av det som betegnes rotatorcuffen i skulderen. Den bidrar til å rotere skulderen utover.

Hva er seneskade i infraspinatus?

En muskel består av muskulatur og sene. Senen er den slanke delen av muskelen som fester til beinet. Infraspinatus er en av rotatorkuff musklene i skulderen som er ansvarlig for å stabilisere skulderleddet. Muskelen roterer overarmen utover i skulderleddet, en bevegelse som gjøres når du for eksempel vrir armen bak deg for å strekke deg etter bilbeltet.

Skade eller overbelastning i muskelsenen kan oppstå som følge av både ensidig og gjentakende arbeid. Arbeid i ugunstige posisjoner, som med armene over skulderhøyde, kan også bidra til skade.

 
Numan ThabitComment